top of page

"מהילד שבי אל הילד שלי" היא גישה פורצת דרך, שהופכת את ההורות למרחב התפתחות. שמאפשרת לנו לראות את הילדים כמורים הכי עמוקים ומדוייקים לנו. והופכת את הבית לחדר כושר בו מפתחים את שרירי האמפטיה, החמלה, והאהבה העצמית בלי תנאי.

bottom of page